Công ty Cổ phần Bệnh Viện Hy Vọng
148, Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
IVFAS: 08.38478964